South G2

Performanca dhe Finesa e shkrire ne nje produkt

Antene Network 4G


SOUTH G2 eshte i pajisur me nje modul te shpejtesise se larte netcom, i cili suporton valet me te fundit 4G per te komunikuar duke i dhene nje shpejtesi shkembimit te informacionit RTK pa shkeputje ne zonat problematike me vale. Marresi eshte i konfigurueshem opsionalisht dhe me modul 5G.

Far-Link Protocol


SOUTH G2 ka te inkorporuar nje radio te brendshme me fuqi transmetimi 2Watt e cila ne kushte tipike pune mund te harrije deri ne largesi 8km nga baza me protokollin Far-Link. Gjeresia e bandes ne kete protokoll zmadhohet dhe mbulon nje spekter me te gjere transmetimi per te shmangur interferimet e mundshme.


g2-img1.png

Te gjitha Sinjalet e Trakueshme


Galaxy G2 adapton nje dizajn antene te frekuencave te ulta dhe te larta me profil te vogel per te realizuar nje marres me dimensione te vogla. Ky adaptim con ne permiresimin e percaktimit te fazes se antenes duke dhene rezultate me te mira ne rrafshin vertikal.

IMU i 'Shpejte'


South G2 eshte i pajisur me sensorin IMU te gjenerates se fundit te cilit i nevojiten 2-5 sekonda manovrim per t'u aktivizuar dhe mund te realizoj kompensimin e pjerresise deri ne 60 grade. Ky sensor eshte imun ndaj nderhyrjeve te fushave magnetike ne menyre qe marresi te punoje pa pasur problem ne cdo terren. Sensori IMU eshte i afte te mbaj korrektimet deri ne 40 sekonda edhe nese marresi qendron pa levizur ne nje pozicion.
g2-img2.jpeg

South G1

Teknologjia maxwell 6 dhe ebubble ben te mundur te regjistroni cdo cep ndertese
Teknologjia maxwell 6 dhe ebubble ben te mundur te regjistroni cdo cep ndertese

South G7

Thjeshtesia ne perfeksionin e saj
Thjeshtesia ne perfeksionin e saj

South G1 Plus

G1 Plus eshte marresi me kompakt me teknologjine me te fundit maxwell 7
G1 Plus eshte marresi me kompakt me teknologjine me te fundit maxwell 7