South G1

Teknologjia maxwell 6 dhe ebubble ben te mundur te regjistroni cdo cep ndertese

South G7

Thjeshtesia ne perfeksionin e saj
Thjeshtesia ne perfeksionin e saj

South G3

Marresi me i ri ne familjen South, robust dhe nje nga antenat me inteligjente te treg
Marresi me i ri ne familjen South, robust dhe nje nga antenat me inteligjente te treg

South G2

Performanca dhe Finesa e shkrire ne nje produkt
Performanca dhe Finesa e shkrire ne nje produkt