Rs100s Slam

Nje menyre inovative e mbledhjes te te dhenave.

Super Performance


E pajisur me njesi laseri rrotullues me nje distance deri ne 120 metra. Sistemi i adaptueshem Rs100s mund te arrije mbledhjen e deri 320000 pikave ne sekonte me nje spekter shikimi me kend 360°x285°. Saktesia relative e pikes eshte 1cm (me modalitetin me rreze të zgjeruar, me reflektim të ulët). Ne te njejten kohe kete sistem mund ta adaptoni ne canten e shpines per mbledhjen e te dhenave, menyre me efikase per mbledhjen e te dhenave jashte ambjenteve te mbyllura.

GoSlam Rs100s


Rs100s eshte nje produkt i cili mund te pershtatet ne modalitete te ndryshme ne nje kohe rekord. Adaptimi ne canten e shpines e ben nje zgjidhje perfekte per mbledhjen e te dhenave me saktesi centimetrike dhe me nje pozicionim relativ ne kohe reale. Mbledhja e te dhenave pa sakrifikuar saktesine mund te behet pa patur nevojen e mbylljes se poligonit.


img-in1.png

Nje menyre inovative matjeje


Rs100s ka nje teknologji hibride dhe e adaptueshme lehte. Kjo siguron marjen e te dhenave ne menyre te sakte dhe precise. Programi per perpunimin e te dhenave rrit ne menyre te ndjeshme saktesine. Ky sistem mund te perdoren ne temperature ekstreme -30 - 60℃. Rs100s mund te adaptohet ne automobile, drone dhe ne platforma te tjera mobile sipas nevojes tuaj.

GoSlam Studio (Programi perpunimit)


Ky program ka tete funksione baze, pastrimi i zhurmave te realizuara nga sensori me nje klikim te vetem, copezimi i point cloud-it, renderizimi i hijeve, transformimi i koordinatave, pershtatja e planit horizontal ne menyre automatike, gjenerimi i raporteve te saktesise se produktit ne menyre automatike, fotografi ne ecje dhe sigurimi i point cloudit. GoSLAM studio mundeson gjenerimin e te dhenave me nje klikim per programe te tjera perpunimi dhe gjithashtu mund te perpunoj dhe te dhena te pajisjeve te ndryshme.
soft-fotoin.png

GS-130X

Nje nga alternativat me kosto me efektive per Sensoret UAV Lidar
Nje nga alternativat me kosto me efektive per Sensoret UAV Lidar