Pix4Dmapper

Lider ne fushen e fotogrametrise

Fotografimet


Softueri kryesor i fotogrametrise per matjet profesionale me dron. Fotografimet RGB, imazhet termale dhe multispektrale qe kapen me cdo kamere ose dron mund te importohen ne PIX4Dmapper.

rayCloud


Fuqia e nje softueri fotogrametrike Nje mjedis unik qe lidh imazhet tuaj origjinal me secilen pike 3D vizualisht per te verifikuar dhe permiresuar saktesine e projektit tuaj.


img-in1.png

Digjitalizimi ne Doren tuaj


Algoritmet e softwarit photogrametrik PIX4Dmapper bejne te mundur transformimin e imazheve digjitale tokesore dhe ajrore ne harta digjitale dhe modele 3D te zones se interesit.
Njekohesisht mund te procesoni projektin tuaj fotogrametrik ne softwarin Pix4Dmapper ose mund te abonoheni ne sherbimin Pix4Dcloud i cili ju jep nje avantazh per procesim online dhe teper te shpejt nga fermat e renderizimit te kompanise Pix4D.

Rezolucion i larte per cdo projekt


Lehtesisht mund te eksportoni hartat dhe modelet tuaja dixhitale ne formate te perputhshme per analiza dhe raportime te ndryshme. Perpunimi i avancuar I te dhenave per rezultate te sakta.
- Kontroll i plote mbi projektin tuaj
- Rrjedha e punes tende, zgjedhja juaj
- Raport i detajuar mbi saktesine e realizuar
soft-fotoin.png
img-in1.png

Harta dhe modele te sakta 3D vetem nga imazhet- KLASIFIKIM AUTOMATIK I POINT CLOUD
- SHESHIM I SIPERFAQEVE DIXHITALE
- LEHTESISHT MAT SIPERFAQE, DISTANCE DHE VELLIM
- KONTROLL MBI SAKTESINE E PROJEKTIT
- RAPORT I DETAJUAR PER CILESINE