NL G style

NL G style eshte nje nivele e saktesise teknike e krijuar per ti qendruar kohes.

DL-202

Saktesia 1.5 mm per 1km vajtje- ardhje vije nivelimi, nivela qe justifikon cdo qindarke te…
Saktesia 1.5 mm per 1km vajtje- ardhje vije nivelimi, nivela qe justifikon cdo qindarke te…

DL-2003A

Saktesia 0.3mm per 1km vajtje- ardhje vije nivelimi, per cfare mund te kerkoni me shume?!
Saktesia 0.3mm per 1km vajtje- ardhje vije nivelimi, per cfare mund te kerkoni me shume?!

DL-2007

Saktesia 0.7mm per 1km vajtje- ardhje vije nivelimi, nivela qe justifikon cdo qindarke te investuar.
Saktesia 0.7mm per 1km vajtje- ardhje vije nivelimi, nivela qe justifikon cdo qindarke te investuar.