DSZ2

Nivela Optike me e avancuar e saktesise se larte, sistemi i kompensimit i mbushur me gas kundra korrogimit.

NL G style

NL G style eshte nje nivele e saktesise teknike e krijuar per ti qendruar kohes.
NL G style eshte nje nivele e saktesise teknike e krijuar per ti qendruar kohes.

DL-2003A

Saktesia 0.3mm per 1km vajtje- ardhje vije nivelimi, per cfare mund te kerkoni me shume?!
Saktesia 0.3mm per 1km vajtje- ardhje vije nivelimi, per cfare mund te kerkoni me shume?!

DSZ3

Nivela Optike me e avancuar e saktesise se larte, sistemi i kompensimit i mbushur me gas kundra…
Nivela Optike me e avancuar e saktesise se larte, sistemi i kompensimit i mbushur me gas kundra…